Previous

Next

LỊCH PHIM HD CAFE 1

 
 

 

Thứ Ngày Từ 9h đến 11h Từ 11h đến 13h Từ 13h đến 15h Từ 15h đến 17h Từ 19h30 đến 22h
2 11-1 Phim chọn lọc Phim chọn lọc  be cop 2014 - Đội Bay Phim chọn lọc

 be cop 2014 - Đội Bay

3 12-1 Phim chọn lọc Phim chọn lọc

 JU ON THE BEGINNING OF THE END 2014  - Lời Nguyền Bóng Ma

Phim chọn lọc  

   JU ON THE BEGINNING OF THE END 2014  - Lời Nguyền Bóng Ma

 

4 13-1 Phim chọn lọc Phim chọn lọc  TekkenKazuya's Revenge (Trả thù) Phim chọn lọc

 TekkenKazuya's Revenge (Trả thù)

5 14-1 Phim chọn lọc Phim chọn lọc

Fury ( Cuồng nộ )

Phim chọn lọc

  Fury ( Cuồng nộ )

6 9-1 Phim chọn lọc Phim chọn lọc

 OUTCAST (Mối thù hoàng tộc)

Phim chọn lọc

   

 OUTCAST (Mối thù hoàng tộc)

7 10-1 Phim chọn lọc Phim chọn lọc   MOURNING GRAVE (Nấm mồ tang thương) Phim chọn lọc

    MOURNING GRAVE (Nấm mồ tang thương)

Cn 11-1 Phim chọn lọc Phim chọn lọc Fury ( Cuồng nộ ) Phim chọn lọc

TFury ( Cuồng nộ )