Previous

Next

LỊCH PHIM HD CAFE 2

 
 

 

Thứ Ngày Từ 9h đến 11h Từ 11h đến 13h Từ 13h đến 15h Từ 15h đến 17h Từ 20h đến 22h
2 29-12 Phim chọn lọc Phim chọn lọc Phim chọn lọc Phim chọn lọc

  Escape Plan (Kế Hoạch Đào Tẩu)

3 30-12 Phim chọn lọc Phim chọn lọc

 

 

Phim chọn lọc
 
 
Phim chọn lọc  

 Ju on 2014 ( Lời Nguyền Bóng Ma)

 

4 31-12 Phim chọn lọc Phim chọn lọc Phim chọn lọc Phim chọn lọc

 Out Of Inferno  (Thoát Khỏi Biển Lửa)

5 1-1 Phim chọn lọc Phim chọn lọc

Phim chọn lọc

Phim chọn lọc

 Shotgun Love - Săn Tình

6 2-1 Phim chọn lọc Phim chọn lọc

 Phim chọn lọc

Phim chọn lọc

 phobia 2 ( Câu Chuyện Kinh Dị 2)

7 3-1 Phim chọn lọc Phim chọn lọc    Phim chọn lọc Phim chọn lọc

  Baby blue ( Búp bê ma ám)

Cn 4-1 Phim chọn lọc Phim chọn lọc Phim chọn lọc Phim chọn lọc

Control ( khống chế )