Previous

Next

Hướng dẫn download phim

 

Dành cho Laptop bạn cắm cáp LAN vào và gõ :

 

 

start : Run:\\hdsaigon

 

 

Đối với Macbook : Go / Conect to Server://hdsaigon

 

 

* Nếu không vào được các bạn vui lòng liên hệ nhân viên phục vụ