Previous

Next

LỊCH PHIM HD CAFE 1

 
 

 

Thứ Ngày Từ 9h đến 11h Từ 11h đến 13h Từ 13h đến 15h Từ 15h đến 17h Từ 19h30 đến 22h
2 10-11 Phim chọn lọc Phim chọn lọc  Dawn of the Planet of the Apes 2014 -Sự Khởi Đầu Của Hành Tinh Khỉ  Phim chọn lọc

 Dawn of the Planet of the Apes 2014 -Sự Khởi Đầu Của Hành Tinh Khỉ 

3 11-11 Phim chọn lọc Phim chọn lọc

 ANNABELLE 2014 - Bup be ma

Phim chọn lọc  

   ANNABELLE 2014 - Bup be ma

 

4 12-11 Phim chọn lọc Phim chọn lọc Overheard 3 2014 -Thiết Thính Phong Vân 3 Phim chọn lọc

 Overheard 3 2014 -Thiết Thính Phong Vân 3

5 6-11 Phim chọn lọc Phim chọn lọc

Crows Explode 2014 -Bá Vương Học Đường 3

Phim chọn lọc

  Crows Explode 2014 -Bá Vương Học Đường 3

6 7-11 Phim chọn lọc Phim chọn lọc

 Wrong Turn 6 Last Resort 2014-Ngã Rẽ Tử Thần 6

Phim chọn lọc

   

Wrong Turn 6 Last Resort 2014-Ngã Rẽ Tử Thần 6

7 8-11 Phim chọn lọc Phim chọn lọc   Dawn of the Planet of the Apes 2014 -Sự Khởi Đầu Của Hành Tinh Khỉ  Phim chọn lọc

    Dawn of the Planet of the Apes 2014 -Sự Khởi Đầu Của Hành Tinh Khỉ 

Cn 9-11 Phim chọn lọc Phim chọn lọc Crows Explode 2014 -Bá Vương Học Đường 3 Phim chọn lọc

Crows Explode 2014 -Bá Vương Học Đường 3