Previous

Next

LỊCH PHIM HD CAFE 1

 
 

 

Thứ Ngày Từ 11h đến 13h Từ 13h đến 15h Từ 15h đến 17h Từ 19h đến 21h Từ 21h đến 23h
2 22-9 Phim chọn lọc

Brotherhood of Blades 2014 (Tú Xuân Đao )

 Bad Country 2014 (vùng Đất Xấu Xa)gày củ của tương lai)

 

Brotherhood of Blades 2014 (Tú Xuân Đao )

 Bad Country 2014 (vùng Đất Xấu Xa)

3 16-9 Phim chọn lọc

 

Edge of Tomorrow 2014 (Cuộc Chiến Luân Hồi)

         KRISTY 2014 - DEM SAN NGUOI

        Edge of Tomorrow 2014 (Cuộc Chiến Luân Hồi)

          KRISTY 2014 - DEM SAN NGUOI

4 17-9 Phim chọn lọc

 The.Expendables.3.2014- Biet doi danh thue 3

 

Tekken: Kazuya's Revenge 2014 - Thiet quyen 2

   The.Expendables.3.2014- Biet doi danh thue 3

 

Tekken: Kazuya's Revenge 2014 - Thiet quyen 2

5 18-9 Phim chọn lọc

  Four Assassins 2013 - 4 sat thu

JarHead 2: Field of Fire 2014 -Lính Thủy Đánh Bộ 2

 

 Four Assassins 2013 - 4 sat thu

JarHead 2: Field of Fire 2014 -Lính Thủy Đánh Bộ 2

 
6 19-9 Phim chọn lọc

 Kristy 2014 - Dem san nguoi

The.Expendables.3.2014- Biet doi danh thue 3

 

Kristy 2014 - Dem san nguoi

The.Expendables.3.2014- Biet doi danh thue 3

7 20-9 Phim chọn lọc

Brotherhood of Blades 2014 (Tú Xuân Đao )

 

               Z Storm 2014 (Đội Chống Tham Nhũng)

Brotherhood of Blades 2014 (Tú Xuân Đao )

 

              Z Storm 2014 (Đội Chống Tham Nhũng)

Cn 21-9 Phim chọn lọc

 Edge of Tomorrow 2014 (Cuộc Chiến Luân Hồi)

Four Assassins 2013 - 4 sat thu

      Edge of Tomorrow 2014 (Cuộc Chiến Luân Hồi)

Four Assassins 2013 - 4 sat thu