Previous

Next

LỊCH PHIM HD CAFE 1

 
 

 

Thứ Ngày Từ 11h đến 13h Từ 13h đến 15h Từ 15h đến 17h Từ 19h đến 21h Từ 21h đến 23h
2 4-8 Phim chọn lọc

Ninja Apocalypse 2014 - Ninja Khai Huyen

 X-Men: Days of Future Past 2014 (Ngày củ của tương lai)

 

Ninja Apocalypse 2014 - Ninja Khai Huyen

 X-Men: Days of Future Past 2014 (Ngày củ của tương lai)

3 5-8 Phim chọn lọc

Steel Cold Winter-Chuyen Tinh Mau Va Tuyet

     Oculus - Ma Gương

  Steel Cold Winter-Chuyen Tinh Mau Va Tuyet

        Oculus - Ma Gương

4 6-8 Phim chọn lọc

Fighting 2014 - Quyết Đấu

 

Ninja Apocalypse 2014 - Ninja Khai Huyen

   Fighting 2014 - Quyết Đấu

 

Ninja Apocalypse 2014 - Ninja Khai Huyen

5 31-7 Phim chọn lọc

  The.Fatal.Encounter.2014(Cuồng Nộ Bá Vương)

Oculus - Ma Gương

 

  The.Fatal.Encounter.2014(Cuồng Nộ Bá Vương)

Oculus - Ma Gương

 
6 1-8 Phim chọn lọc

Mr. Peabody & Sherman 2014(Cuộc Phiêu Lưu Của Mr.peabody)

Noah 2014 (Đại Hồng Thủy)

 

 Mr. Peabody & Sherman 2014(Cuộc Phiêu Lưu Của Mr.peabody)

Noah 2014 (Đại Hồng Thủy)

7 2-8 Phim chọn lọc

Ninja Apocalypse 2014 - Ninja Khai Huyen

 

               Snowpiercer ̣- Chuyến tàu băng giá

Ninja Apocalypse 2014 - Ninja Khai Huyen

 

              Snowpiercer ̣- Chuyến tàu băng giá

Cn 3-8 Phim chọn lọc

Fighting 2014 - Quyết Đấu

Mr. Peabody & Sherman 2014(Cuộc Phiêu Lưu Của Mr.peabody)

          Fighting 2014 - Quyết Đấu

Mr. Peabody & Sherman 2014(Cuộc Phiêu Lưu Của Mr.peabody)