Previous

Next

LỊCH PHIM HD CAFE 1

 
 

 

Thứ Ngày Từ 11h đến 13h Từ 13h đến 15h Từ 15h đến 17h Từ 19h đến 21h Từ 21h đến 23h
2 1-9 Phim chọn lọc

Godzilla 2014 ( Quái vật Godzill)

 Bad Country 2014 (vùng Đất Xấu Xa)gày củ của tương lai)

 

Godzilla 2014 ( Quái vật Godzill)

 Bad Country 2014 (vùng Đất Xấu Xa)

3 2-9 Phim chọn lọc

JOY RIDE 3 2014 -CON ĐƯỜNG CHẾT

     The Orphanage - Cô Nhi Viện

                JOY RIDE 3 2014 -

CON ĐƯỜNG CHẾT

        The Orphanage - Cô Nhi Viện

4 3-9 Phim chọn lọc

 Z Storm 2014 (Đội Chống Tham Nhũng)

 

The Other Woman 2014 - Vợ, Người Yêu, Người Tình

   Z Storm 2014 (Đội Chống Tham Nhũng)

 

The Other Woman 2014 - Vợ, Người Yêu, Người Tình

5 4-9 Phim chọn lọc

  Cat Run 2 2014  (Sát Thủ Mèo Hoang 2 )

JarHead 2: Field of Fire 2014 -Lính Thủy Đánh Bộ 2

 

 Cat Run 2 2014  (Sát Thủ Mèo Hoang 2 )

JarHead 2: Field of Fire 2014 -Lính Thủy Đánh Bộ 2

 
6 29-8 Phim chọn lọc

 The Orphanage - Cô Nhi Viện

The Other Woman 2014 - Vợ, Người Yêu, Người Tình

 

The Orphanage - Cô Nhi Viện

The Other Woman 2014 - Vợ, Người Yêu, Người Tình

7 30-8 Phim chọn lọc

Godzilla 2014 ( Quái vật Godzill)

 

               Bad Country 2014 (vùng Đất Xấu Xa)

Godzilla 2014 ( Quái vật Godzill)

 

              Bad Country 2014 (vùng Đất Xấu Xa)

Cn 31-8 Phim chọn lọc

 Z Storm 2014 (Đội Chống Tham Nhũng)

JarHead 2: Field of Fire 2014 -Lính Thủy Đánh Bộ 2

         Z Storm 2014 (Đội Chống Tham Nhũng)

JarHead 2: Field of Fire 2014 -Lính Thủy Đánh Bộ 2