Previous

Next

LỊCH PHIM HD CAFE 1

 
 

 

Thứ Ngày Từ 11h đến 13h Từ 13h đến 15h Từ 15h đến 17h Từ 19h đến 21h Từ 21h đến 23h
2 21-4 Phim chọn lọc

 

The Protector 2 (Người bảo vệ 2)

Bullet.2014(viên đạn lửa)

 

The Protector 2 (Người bảo vệ 2)

 

Bullet.2014(viên đạn lửa)

3 22-4 Phim chọn lọc

 The.Hungover.Games.2014(Đấu Trường Say Xỉn)

         Lone.Survivor(Sống Sót)

  The.Hungover.Games.2014(Đấu Trường Say Xỉn)

      Lone.Survivor(Sống Sót)

4 23-4 Phim chọn lọc

Ninja Kids!!!: Summer Mission Impossible (Điệp Vụ Bất Khả Thi)

 

The.Hobbit.The.Desolation.Of.

Smaug (Đại Chiến Với Rồng Lửa )

  

Ninja Kids!!!: Summer Mission Impossible (Điệp Vụ Bất Khả Thi)

 

 

The.Hobbit.The.Desolation.Of.

Smaug (Đại Chiến Với Rồng Lửa )

5 24-4 Phim chọn lọc

    No Breathing(Mỹ Nam Đại Chiến)

Snowpiercer (Chuyến Tàu Băng Giá )

 

  

No Breathing(Mỹ Nam Đại Chiến)

 

Snowpiercer (Chuyến Tàu Băng Giá )

 
6 25-4 Phim chọn lọc  Zulu (Mật vụ zulu)

  

Ninja Kids!!!: Summer Mission Impossible (Điệp Vụ Bất Khả Thi)

 

Zulu (Mật vụ zulu)

 

Ninja Kids!!!: Summer Mission Impossible (Điệp Vụ Bất Khả Thi)

 

7 26-4 Phim chọn lọc

The.Monkey.King.2014(Đại Náo Thiên Cung)

 

    Zulu (Mật vụ zulu)

  The.Monkey.King.2014(Đại Náo Thiên Cung)

 

    Zulu (Mật vụ zulu)

Cn 20-4 Phim chọn lọc

The.Hungover.Games.2014(Đấu Trường Say Xỉn)

  Cabin.Fever.3.Patient.Zero.2014

( Trạm Dừng Tử Thần 3)

  The.Hungover.Games.2014(Đấu Trường Say Xỉn)

 Cabin.Fever.3.Patient.Zero.2014

( Trạm Dừng Tử Thần 3)