Previous

Next

LỊCH PHIM HD CAFE 1

 
 

 

Thứ Ngày Từ 11h đến 13h Từ 13h đến 15h Từ 15h đến 17h Từ 19h đến 21h Từ 21h đến 23h
2 25-8 Phim chọn lọc

Brick Mansions 2014-   Khu Nguy Hiểm

 Bad Country 2014 (vùng Đất Xấu Xa)gày củ của tương lai)

 

Brick Mansions 2014-   Khu Nguy Hiểm

 Bad Country 2014 (vùng Đất Xấu Xa)

3 26-8 Phim chọn lọc

JOY RIDE 3 2014 -CON ĐƯỜNG CHẾT

    Steel Cold Winter-Chuyen Tinh Mau Va Tuyet

                JOY RIDE 3 2014 -

CON ĐƯỜNG CHẾT

        Steel Cold Winter-Chuyen Tinh Mau Va Tuyet

4 27-8 Phim chọn lọc

Godzilla 2014 - Quái Vật

 

The Other Woman 2014 - Vợ, Người Yêu, Người Tình

  Godzilla 2014 - Quái Vật

 

The Other Woman 2014 - Vợ, Người Yêu, Người Tình

5 28-8 Phim chọn lọc

  Street Fighter: Assassin's Fist 2014  - Chiến Binh Đường Phố

JarHead 2: Field of Fire 2014 -Lính Thủy Đánh Bộ 2

 

  Street Fighter: Assassin's Fist 2014  - Chiến Binh Đường Phố

JarHead 2: Field of Fire 2014 -Lính Thủy Đánh Bộ 2

 
6 29-8 Phim chọn lọc

 The Orphanage - Cô Nhi Viện

The Other Woman 2014 - Vợ, Người Yêu, Người Tình

 

The Orphanage - Cô Nhi Viện

The Other Woman 2014 - Vợ, Người Yêu, Người Tình

7 23-8 Phim chọn lọc

Brick Mansions 2014-   Khu Nguy Hiểm

 

               Bad Country 2014 (vùng Đất Xấu Xa)

Brick Mansions 2014-   Khu Nguy Hiểm

 

              Bad Country 2014 (vùng Đất Xấu Xa)

Cn 24-8 Phim chọn lọc

Blended 2014 -Kỳ Nghỉ Chết Cười

JarHead 2: Field of Fire 2014 -Lính Thủy Đánh Bộ 2

         Blended 2014 -Kỳ Nghỉ Chết Cười

JarHead 2: Field of Fire 2014 -Lính Thủy Đánh Bộ 2