Previous

Next

LỊCH PHIM HD CAFE 1

 
 

 

Thứ Ngày Từ 9h đến 11h Từ 11h đến 13h Từ 13h đến 15h Từ 15h đến 17h Từ 19h30 đến 22h
2 20-10 Phim chọn lọc Phim chọn lọc Sniper: Legacy 2014  - lính bắn tỉa Phim chọn lọc

 Sniper: Legacy 2014  - lính bắn tỉa

3 21-10 Phim chọn lọc Phim chọn lọc

Deliver Us from Evil 2014 - Linh Hồn Báo Thù 

Phim chọn lọc  

  Deliver Us from Evil 2014 - Linh Hồn Báo Thù 

 

4 22-10 Phim chọn lọc Phim chọn lọc Overheard 3 2014 -Thiết Thính Phong Vân 3 Phim chọn lọc

 Overheard 3 2014 -Thiết Thính Phong Vân 3

5 23-10 Phim chọn lọc Phim chọn lọc

Lucy 2014 - Bộ Não Siêu Việt

Phim chọn lọc

  Lucy 2014 - Bộ Não Siêu Việt

6 24-10 Phim chọn lọc Phim chọn lọc

 Killers 2014 - Hợp Đồng Sát Thủ

Phim chọn lọc

   

Killers 2014 - Hợp Đồng Sát Thủ

7 25-10 Phim chọn lọc Phim chọn lọc   How to Train Your Dragon 2 2014 - Bí Kíp Luyện Rồng 2 Phim chọn lọc

   How to Train Your Dragon 2 2014 - Bí Kíp Luyện Rồng 2

Cn 26-10 Phim chọn lọc Phim chọn lọc The White Haired Witch Of Lunar Kingdom - Bạch Phát Ma Nữ  Phim chọn lọc

The White Haired Witch Of Lunar Kingdom - Bạch Phát Ma Nữ