Previous

Next

LỊCH PHIM HD CAFE 1

 
 

 

Thứ Ngày Từ 9h đến 11h Từ 11h đến 13h Từ 13h đến 15h Từ 15h đến 17h Từ 19h30 đến 22h
2 23-12 Phim chọn lọc Phim chọn lọc  be cop 2014 - Đội Bay Phim chọn lọc

 be cop 2014 - Đội Bay

3 24-12 Phim chọn lọc Phim chọn lọc

 JU ON THE BEGINNING OF THE END 2014  - Lời Nguyền Bóng Ma

Phim chọn lọc  

   JU ON THE BEGINNING OF THE END 2014  - Lời Nguyền Bóng Ma

 

4 25-12 Phim chọn lọc Phim chọn lọc KUNG FU JUNGLE 2014 (Kế Hoạch Bí Ẩn) Phim chọn lọc

 KUNG FU JUNGLE 2014 (Kế Hoạch Bí Ẩn)

5 26-12 Phim chọn lọc Phim chọn lọc

Crows Explode 2014 -Bá Vương Học Đường 3

Phim chọn lọc

  Crows Explode 2014 -Bá Vương Học Đường 3

6 27-12 Phim chọn lọc Phim chọn lọc

 Wrong Turn 6 Last Resort 2014-Ngã Rẽ Tử Thần 6

Phim chọn lọc

   

Wrong Turn 6 Last Resort 2014-Ngã Rẽ Tử Thần 6

7 20-12 Phim chọn lọc Phim chọn lọc   KUNG FU JUNGLE 2014 (Kế Hoạch Bí Ẩn) Phim chọn lọc

    KUNG FU JUNGLE 2014 (Kế Hoạch Bí Ẩn)

Cn 21-12 Phim chọn lọc Phim chọn lọc THE TARGET 2014 (Giải Cứu Con Tin) Phim chọn lọc

THE TARGET 2014 (Giải Cứu Con Tin)